Szanowni Rodzice!

W związku z Rozporządzeniem MEN zajęcia dydaktyczne zostają zawieszone w szkole do 10.04.2020 r.

Nauczyciele od 26.03.2020 r. (czwartek) będą realizować podstawę programową i oceniać uczniów. O sposobie oceniania i realizacji lekcji uczniowie będą poinformowani indywidualnie przez nauczycieli.
Na dziś egzaminy maturalne mają się odbyć we wcześniej zaplanowanych terminach.
Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub uwagi na temat organizacji pracy szkoły, proszę o kontakt telefoniczny lub przez komunikator. Jednocześnie proszę o nadzorowanie pracy uczniów w domu i motywowanie ich do realizacji zadań wskazanych przez nauczycieli.

Dyrektor ZS
Hanna Zielińska

Uwaga, uczniowie technikum!

Jak informuje w komunikacie OKE w Poznaniu, uczniowie, którzy zdawali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020, będą mieli możliwość sprawdzenia wyników egzaminu po zalogowaniu do serwisu OKE Poznań nie wcześniej niż od 20.03.2020 r.

Odbiór świadectw, dyplomów, suplementów oraz informacji o wynikach egzaminu będzie możliwy w szkole PO WZNOWIENIU ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W SZKOLE.

Hanna Zielińska
dyrektor

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie !

Uprzejmie informujmy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej (więcej informacji TUTAJ)

dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego KORONAWIRUSEM

od 12 do 25 marca 2020 r. zajęcia edukacyjne zostają odwołane.

Uwaga!
W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych zalecają pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).
Link: https://www.gov.pl/web/edukacja/komunikat-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-oraz-ministra-edukacji-narodowej-ws-pracownikow-mlodocianych

Prosimy o sprawdzanie komunikatów na stronie internetowej szkoły. 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590! Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.