Zapraszamy do naszej szkoły!

INFORMUJEMY O WOLNYCH MIEJSCACH W KLASACH PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
DLA ABSOLWENTÓW

G I M N A Z J U M

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
profil filmowo-humanistyczny
profil medyczno-biologiczny

TECHNIKUM ZAWODOWE
technik informatyk
technik hotelarstwa

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
profil filmowo-humanistyczny
profil medyczno-biologiczny

TECHNIKUM
technik informatyk
technik hotelarstwa
technik żywienia i usług gastronomicznych

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

MATURA – sesja wiosenna 2019 r.

(tegoroczni absolwenci LO)

Ogólna zdawalność egzaminu w kraju/województwie/szkole

Zdawalność w kraju 86,40%
Zdawalność w województwie 81,1 %
Zdawalność w szkole 86,20%

ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW LO

Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH – poziom podstawowy

Przedmiot Zdawalność w szkole Zdawalność w kraju Zdawalność w województwie

Język polski
100% 96% 95%

Matematyka
86,20% 90% 85%

Język angielski
96,55% 96% 95%

PRZYPOMINAMY

EGZAMIN  MATURALNY  W  SESJI “POPRAWKOWEJ”  

Egzamin pisemny przeprowadzony będzie dnia 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) początek godz. 9.00

Zdający mają obowiązek przybycia do szkoły minimum 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

26.08.2019 r. – poniedziałek

Lp Przedmiot Godz. Sala
1 Język polski 9:00 Polonistyczna I

27.08.2019 r. – wtorek

Lp Przedmiot Godz. Sala
1 Matematyka 9:00 Matematyczna I
2 Biologia 9:00 Biologiczna
3Język angielski11:00Języki obce III