WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

MATURA – sesja wiosenna 2019 r.

(tegoroczni absolwenci LO)

Ogólna zdawalność egzaminu w kraju/województwie/szkole

Zdawalność w kraju 86,40%
Zdawalność w województwie 81,1 %
Zdawalność w szkole 86,20%

ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW LO

Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH – poziom podstawowy

Przedmiot Zdawalność w szkole Zdawalność w kraju Zdawalność w województwie

Język polski
100% 96% 95%

Matematyka
86,20% 90% 85%

Język angielski
96,55% 96% 95%

PRZYPOMINAMY

EGZAMIN  MATURALNY  W  SESJI “POPRAWKOWEJ”  

Egzamin pisemny przeprowadzony będzie dnia 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) początek godz. 9.00

Zdający mają obowiązek przybycia do szkoły minimum 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

26.08.2019 r. – poniedziałek

Lp Przedmiot Godz. Sala
1 Język polski 9:00 Polonistyczna I

27.08.2019 r. – wtorek

Lp Przedmiot Godz. Sala
1 Matematyka 9:00 Matematyczna I
2 Biologia 9:00 Biologiczna
3Język angielski11:00Języki obce III

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

CZĘŚĆ PISEMNA

T.06 Sporządzanie potraw i napojów (III TŻiUG, III ZSZ) 18.06.2019 r. godz. 1000
TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji (II TH) 18.06.2019 r. godz. 1000
A.18 Prowadzenie sprzedaży (III ZSZ) 18.06.2019 r. godz. 1000

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji (III TH) 17.06.2019 r. godz. 900
TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji (II TH) 17.06.2019 r. godz. 900
T.06 Sporządzanie potraw i napojów (III TŻiUG) 25.06.2019 r. godz. 800
T.06 Sporządzanie potraw i napojów (III ZSZ) 25.06.2019 r. godz. 1200
A.18 Prowadzenie sprzedaży (III ZSZ) – egzamin odbędzie się w Zespole Szkół Nr 2 w Szczecinku ul. 1 Maja 22 – termin egzaminu podany zostanie w późniejszym terminie