WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

MATURA – sesja wiosenna 2019 r.

(tegoroczni absolwenci LO)

Ogólna zdawalność egzaminu w kraju/województwie/szkole

Zdawalność w kraju 86,40%
Zdawalność w województwie 81,1 %
Zdawalność w szkole 86,20%

ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW LO

Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH – poziom podstawowy

Przedmiot Zdawalność w szkole Zdawalność w kraju Zdawalność w województwie

Język polski
100% 96% 95%

Matematyka
86,20% 90% 85%

Język angielski
96,55% 96% 95%

PRZYPOMINAMY

EGZAMIN  MATURALNY  W  SESJI “POPRAWKOWEJ”  

Egzamin pisemny przeprowadzony będzie dnia 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) początek godz. 9.00

Zdający mają obowiązek przybycia do szkoły minimum 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.