Rozpoczęcie roku szkolnego

Rok szkolny 2019/2020 przyniósł kilka ważnych zmian. Szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół, a do klas pierwszych liceum i technikum zostali przyjęci absolwenci ostatniego rocznika gimnazjum oraz absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej. Dyrektorem Zespołu Szkół została pani Hanna Zielińska, a stanowisko wicedyrektora objęła pani Krystyna Kawicz-Żabska.