HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

09.01.2019 r. (czwartek) godz. 900 pr. podstaw gastronomii

KOLEJNY TERMIN
TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji (2 uczniów – kl. III.TH)

09.01.2019 r. (czwartek) godz. 1300 pr. podstaw gastronomii

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (13 uczniów – kl. IV.TH)
T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (4 uczniów – kl. IV TŻiUG)

CZĘŚĆ PISEMNA

10.01.2019 r. (piątek) godz. 1200 pr. podstaw gastronomii

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (13 uczniów – kl. IV.TH)
T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (4 uczniów – kl. IV.TŻiUG)