Zapraszamy do naszej szkoły!

INFORMUJEMY O WOLNYCH MIEJSCACH W KLASACH PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
DLA ABSOLWENTÓW

G I M N A Z J U M

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
profil filmowo-humanistyczny
profil medyczno-biologiczny

TECHNIKUM ZAWODOWE
technik informatyk
technik hotelarstwa

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
profil filmowo-humanistyczny
profil medyczno-biologiczny

TECHNIKUM
technik informatyk
technik hotelarstwa
technik żywienia i usług gastronomicznych