PRZYPOMINAMY

EGZAMIN  MATURALNY  W  SESJI “POPRAWKOWEJ”  

Egzamin pisemny przeprowadzony będzie dnia 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) początek godz. 9.00

Zdający mają obowiązek przybycia do szkoły minimum 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.