Rozpoczęcie roku szkolnego

Rok szkolny 2019/2020 przyniósł kilka ważnych zmian. Szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół, a do klas pierwszych liceum i technikum zostali przyjęci absolwenci ostatniego rocznika gimnazjum oraz absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej. Dyrektorem Zespołu Szkół została pani Hanna Zielińska, a stanowisko wicedyrektora objęła pani Krystyna Kawicz-Żabska.

Nauczyciele rozpoczęli pracę już w sierpniu, ale dla uczniów rok szkolny rozpoczął się 2 września o godzinie 9:00. Zgromadzeni w sali gimnastycznej zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele, rodzice i absolwenci po wprowadzeniu sztandaru szkoły, odśpiewaniu hymnu i minucie ciszy dla uczczenia pamięci ofiar II wojny światowej wysłuchali przemówienia dyrektor Hanny Zielińskiej oraz wystąpień zaproszonych gości: pana Romana Kozubka – naczelnika wydziału spraw społeczno-oświatowych w Starostwie Powiatowym w Świdwinie, pana Franciszka Radziusza – radnego Rady Powiatu oraz przewodniczącej Rady Rodziców – pani Edyty Johannssen. Wszyscy życzyli uczniom i nauczycielom zapału i siły w nowym roku szkolnym oraz powodzenia na egzaminie maturalnym i potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Pani dyrektor przedstawiła wychowawców klas 1:
1 LO (G) – Katarzyna Hawryluk
1 LO (SP) – Aneta Frączyk
1 T (G) – Magdalena Stempnik
1 T (SP) – Izabela Żuchowska
oraz nowych nauczycieli:
Tomasz Podsiadło – historia, język polski, wiedza o kulturze
ks. Marek Roskowiński – religia
Damian Mróz – informatyka, przedmioty zawodowe

Uczniowie klas technikum, którzy dopiero po wakacyjnych praktykach zawodowych zostali sklasyfikowani, otrzymali świadectwa ukończenia klasy drugiej lub trzeciej.

Pani wicedyrektor wręczyła także podziękowania dla uczniów, którzy w zeszłym roku szkolnym zaangażowali się w imprezę integracyjną “Połczyński Szlak”.