Wolontariusze na „Połczyńskim szlaku”

5 września  2019 r. 13 wolontariuszy z klas II i III Technikum Zawodowego pod opieką szkolnej pedagog p. Marzeny Kalinowskiej wzięło udział w IV edycji imprezy integracyjnej pn. „Połczyński Szlak”, zorganizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Radość” w Połczynie-Zdroju. Tym razem w imprezie wzięły udział Środowiskowe Domy Samopomocy z Sianowa, Złocieńca i Świdwina.

Nasi wolontariusze pełnili rolę przewodników dla poszczególnych grup osób niepełnosprawnych podczas trasy z zadaniami po Połczynie-Zdroju i Parku Zdrojowym. Byli bardzo pomocni organizatorom w przygotowaniu miejsca imprezy, przy wydawaniu przygotowanego posiłku, obsłudze w trakcie imprezy oraz w uporządkowaniu po zakończeniu wydarzenia.

Zarówno organizatorzy, jak i zaproszeni goście bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat współpracy z młodzieżą. Dziękowali za jej zaangażowanie i pomoc.