ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY

DRODZY RODZICE !

W trosce o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne naszych uczniów podejmujemy w szkole szereg działań wychowawczych i profilaktycznych.

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), ” w naszej szkole funkcjonuje ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY (znajduje się obok gabinetu pedagoga szkolnego)

Można do niej wrzucać wyłącznie informacje dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa w naszej szkole m.in.:

  • przemoc
  • cyberprzemoc
  • używanie substancji psychoaktywnych

  (jeżeli ktoś takie informacje posiada, a nie chce lub nie może zgłosić ich oficjalnie).

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa na następujących stronach internetowych:

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/materialy-dydaktyczne/informacje/

https://www.ore.edu.pl/2015/06/procedury-interwencyjne-w-szkole-materialy-do-pobrania/

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/