Pedagog

mgr Marzena Kalinowska

 

Godziny pracy w roku szkolnym 2019/2020

 

Poniedziałek 9.00 – 13.30
Wtorek 10.00 – 14.00
Środa 9.00 – 13.30
Czwartek 8.00 – 12.00
Piątek 8.00 – 11.00

 

 

Przydatne strony www:

 

www.brpd.gov.pl

 

www.niebieskalinia.pl

 

www.narkomania.gov.pl

www.parpa.pl

www.interwencjakryzysowa.pl

www.dopalaczeinfo.pl

 

www.narkomania.org.pl

 

www.fdn.pl

 

– POMOC-INFORMACJA-

INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POMOCY DZIECIOM,

MŁODZIEŻY I RODZINOM

 

Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Połczynie-Zdroju

533 556 605

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

94  36 -63- 937

Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie

94 36-62-069

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju 

94 36 66 231

Komisariat Policji w Połczynie-Zdroju

94 38 21 205 

Punkt Integracji Społecznej w Połczynie-Zdroju

94 71-28-549

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

116 111

Kryzysowy Telefon Zaufania

116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Antydepresyjny Telefon  Forum Przeciw Depresji

22 594 91 00

ITAKAantydepresyjny telefon zaufania

22 654 40 41

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

DLA OFIAR PRZEMOCY

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie

“Niebieska linia”

800 12 00 02

Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Połczynie-Zdroju

94 36 66 231

Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie

800 120 226

DLA  UZALEŻNIONYCH

Przychodnia terapii i uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
w Połczynie-Zdroju

94 366 23 20

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”

801 199 990