Kontakt

Adres szkoły:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. St. Staszica 6
78-320 Połczyn-Zdrój
tel.:0.94 36 62 083
fax.:0.94 36 65 040
e-mail: lopolczyn@wp.pl

p.o. dyrektora – Hanna Zielińska

Redaktorzy strony internetowej szkoły:

Marzena Kalinowska
Justyna Zalewska