Rekrutacja

Uwaga

Kandydaci do klas I

  • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
  • Technikum Hotelarstwa

zobowiązani będą do posiadania badań sanitarno-epidemiologicznych

W związku z tym w aptece należy kupić:
·1 szt wymazówka z podłożem transportowym
·2 szt pojemniki na kał

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu tel. 94 374 05 59

Badania dla uczniów są bezpłatne, należy w sekretariacie szkoły odebrać imienne skierowanie oraz uzgodnić termin badania telefonicznie z Sanepidem w Szczecinku.

Po odebraniu wyniku proszę nie robić badań lekarskich. 

Wynik badania wraz z PRACOWNICZĄ KSIĄŻECZKĄ ZDROWIA (zakupioną w sklepie papierniczym) należy przynieść do szkoły we wrześniu, gdyż na terenie szkoły odbędą się badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.