Regulaminy, podania, harmonogram, informacje itp.

Uwaga kandydaci do klas I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych i Technikum Hotelarstwa
zobowiązani będą do posiadania badań sanitarno-epidemiologicznych.

W związku z tym w aptece należy kupić:
·1 szt. wymazówka z podłożem transportowym
·2 szt. pojemniki na kał

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu tel. 94 374 05 59

Badania dla uczniów są bezpłatne. Należy w sekretariacie szkoły odebrać imienne skierowanie oraz uzgodnić termin badania telefonicznie z Sanepidem w Szczecinku.

Po odebraniu wyniku proszę nie robić badań lekarskich. 

Wynik badania wraz z PRACOWNICZĄ KSIĄŻECZKĄ ZDROWIA (zakupioną w sklepie papierniczym) należy przynieść do szkoły we wrześniu, gdyż na terenie szkoły odbędą się badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.