Grono pedagogiczne i pracownicy szkoły

RADA PEDAGOGICZNA w roku szkolnym 2018/2019

 1. mgr inż. Hanna Zielińska – p.o. dyrektora, przedmioty zawodowe
 2. mgr Izabela Daniłowicz – język polski, wiedza o kulturze, przedmioty zawodowe
 3. mgr Zenon Darosz – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 4. mgr Kinga Dolatowska – biblioteka, edukacja filmowa
 5. mgr Aneta Frączyk – geografia, podstawy przedsiębiorczości
 6. mgr Justyna Górska – język angielski
 7. mgr Katarzyna Hawryluk – język niemiecki
 8. mgr Wojciech Kalinowski – wychowanie fizyczne
 9. mgr inż. Krystyna Kawicz-Żabska – matematyka, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe
 10. mgr Leokadia Kędzierska – fizyka
 11. mgr Grażyna Kobus – matematyka
 12. mgr Marzena Król – chemia
 13. mgr Halina Lipnicka – biologia
 14. mgr Wioletta Michalska-Stępień – chemia
 15. mgr Stefan Myca – historia
 16. mgr Kamila Polakowska – język angielski
 17. mgr Katarzyna Połońska – język polski, język polski jako obcy
 18. ks. mgr Mirosław Przybyłek – religia
 19. mgr Dariusz Pyziak – informatyka, przedmioty zawodowe
 20. mgr Anna Staliś – geografia
 21. mgr Magdalena Stempnik – geografia, przedmioty zawodowe
 22. mgr Marta Szopniewska – język niemiecki
 23. mgr Joanna Tokarska – matematyka
 24. mgr Kazimierz Tutur – fizyka
 25. mgr Andrzej Tworek – historia, wiedza o społeczeństwie
 26. mgr Wojciech Wesołowski – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 27. mgr inż. Anna Wołoch – opiekun uczniów spoza Polski
 28. mgr Justyna Zalewska – język polski, język polski jako obcy
 29. mgr Błażej Żelazko – matematyka
 30. mgr Izabela Żuchowska – biologia, przedmioty zawodowe

PEDAGOG

mgr Marzena Kalinowska

DORADCA ZAWODOWY

mgr Marzena Kalinowska


GABINET PROFILAKTYKI

Barbara Dziubańska


ADMINISTRACJA

lic. Krystyna Rolka
mgr Henryka Podołowska
Irena Kochan 
Jolanta Baweł


PRACOWNICY OBSŁUGI

Agnieszka Kwiatkowska
Zenobia Rodak-Kołłek
Urszula Dyguś
Marta Kręczkowska
Karol Ambrozik
Jan Smoliński