HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

CZĘŚĆ PISEMNA

T.06 Sporządzanie potraw i napojów (III TŻiUG, III ZSZ) 18.06.2019 r. godz. 1000
TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji (II TH) 18.06.2019 r. godz. 1000
A.18 Prowadzenie sprzedaży (III ZSZ) 18.06.2019 r. godz. 1000

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji (III TH) 17.06.2019 r. godz. 900
TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji (II TH) 17.06.2019 r. godz. 900
T.06 Sporządzanie potraw i napojów (III TŻiUG) 25.06.2019 r. godz. 800
T.06 Sporządzanie potraw i napojów (III ZSZ) 25.06.2019 r. godz. 1200
A.18 Prowadzenie sprzedaży (III ZSZ) – egzamin odbędzie się w Zespole Szkół Nr 2 w Szczecinku ul. 1 Maja 22 – termin egzaminu podany zostanie w późniejszym terminie

Zapraszamy do naszej szkoły!

INFORMUJEMY O WOLNYCH MIEJSCACH W KLASACH PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
DLA ABSOLWENTÓW

G I M N A Z J U M

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
profil filmowo-humanistyczny
profil medyczno-biologiczny

TECHNIKUM ZAWODOWE
technik informatyk
technik hotelarstwa

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
profil filmowo-humanistyczny
profil medyczno-biologiczny

TECHNIKUM
technik informatyk
technik hotelarstwa
technik żywienia i usług gastronomicznych

Zawiadomienie

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Ewy Kloc

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Połczynie-Zdroju

Rodzinie, bliskim, pracownikom szkoły, uczniom

składamy wyrazy żalu i współczucia

Dyrekcja i nauczyciele ZSP w Połczynie-Zdroju